ประวัติชมรม

จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์วิศรุต สื่อสุวรรณ
รายวิชาที่สอนในชมรม
1. กราฟฟิก
2. การทำแฟลช
3.การทำเว็บ

โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ วิทยาวังไกลกังวล